Bod č.36.:

KŘTÚ/11 - Koncepce využití areálů svěřených do správy SVSMP

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Shrnutí koncepce areálů SVSMP, včetně jejich umístění v Plzni)
Příloha č.2 (Popis areálu - Areál Jateční - Doubravecká)
Příloha č.3 (Popis areálu - Areál Koterovská - U Seřadiště)
Příloha č.4 (Popis areálu - Areál Boettingerova)
Příloha č.5 (Popis areálu - Areál Hájovna Rokycanská)
Příloha č.6 (Popis areálu - Areál Ke Karlovu - Folmavská)
Příloha č.7 (Popis areálu - Areál Radčická)
Příloha č.8 (Popis areálu - Areál Hala Luční)
Příloha č.9 (Stanovisko TÚ MMP včetně příloh)
Příloha č.10 (Finanční úspory v nakládání s areály SVSMP)
Příloha č.11 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX