Bod č.75.:

PROP/14 - Ukončení smluvního vztahu uzavřeného s HC Plzeň a svěření části pozemku p. č. 6684/6 k. ú. Plzeň do správy 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o ukončení smluvního vztahu dohodou)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 86/2016)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - majetek města)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 476/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX