Bod č.64.:

PROP/2 - Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Skvrňanská 28 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Příloha č.2 (usnesení RMP ze dne 5. 5. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX