Bod č.18.:

ŘÚSO/1 - Program valné hromady AVIAMA a delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla Alfa, p. o.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Předběžný program valné hromady AVIAMA)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Zápis z Komise kultury RMP ze dne 6. 4. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX