Bod č.100.:

ŘÚSA/1 - Výkon státní správy MMP za rok 2015

(předkladatel:JUDr. Triner, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (1. Srovnání výkonu vybraných ukazatelů státní správy MMP mezi roky 2013 – 2015.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX