Bod č.82.:

MAJ/14 - Uzavření kupní smlouvy – společnost INEL – Holding, a.s., uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – fyzická osoba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 133/2010)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (modrá mapa, modrá mapa se zákresem budoucí komunikace, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX