Bod č.57.:

MAJ/9 - Uzavření směnné smlouvy pro stavbu „Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony“ s SK PLZEŇ 1894 o.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI + zákres záborů a požadavku na výkup)
Příloha č.2 (návrh SK na směnu vč. zákresu navrhovaných variant)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. Komise RMO Plzeň 2 č. 28/16)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (geometrické plány)
Příloha č.8 (doporučení KNM ze dne 12. 4. 2016)
Příloha č.9 (usn. RMP ze dne 5. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX