Bod č.15.:

ORP/2 - Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2187, k.ú. Bolevec)
Příloha č.2 (smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 2196 a parc. č. 2198, oba k.ú. Bolevec)
Příloha č.3 (smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 2199, k.ú. Bolevec)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (situace na pozemku parc. č. 2187, k.ú. Bolevec)
Příloha č.6 (situace na pozemky parc. č. 2196 a parc. č. 2198, oba k.ú. Bolevec)
Příloha č.7 (situace na pozemku parc. č. 2199, k.ú. Bolevec)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 508 ze dne 5. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX