Bod č.16.:

ORP/3 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o. – Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 509 ze dne 5. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX