Bod č.27.:

OŠMT/4 - Sloučení 29. MŠ a 46. MŠ

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO P1 č. 208 ze dne 13. 4. 2016)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 171 ze dne 18. 2. 2016)
Příloha č.3 (Zřizovací listina 29. MŠ)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 520 ze dne 5. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX