Bod č.81.:

PROP/18 - Prodej pozemků, resp. částí pozemků v k. ú. Plzeň, za účelem scelení vlastnictví pozemků v dané lokalitě a zajištění lepší obslužnosti.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost a doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2016

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX