Bod č.18.:

ŽP/1 - Současný stav odkaliště Božkov

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (příloha č. 1a - vyjádření KÚPK)
Informativní zpráva č.1 (příloha č. 1b - vyjádření Plzeňské teplárenské, a.s.)
Informativní zpráva č.2 (příloha č.2 - fotografie)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX