Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX