Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 11.zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:213 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX