Bod č.11.:

RMO1/3 - Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 - zveřejňování zápisů ze zasedání ZMO Plzeň 1 na webových stránkách MO Plzeň 1; povinnost seznámit starostu, místostarosty MO Plzeň 1 a tajemnici ÚMO Plzeň 1 s návrhy usnesení

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO 1 č. 171 z roku 2012)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO 1 č. 172 z roku 2016)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 1 č. 145 z roku 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:221 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX