Bod č.12.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 12 - 17

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:222 rok:2016

45. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX