Bod č.13.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 23 - 26

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření )
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření )
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření )
Příloha č.2 (Rozpočtová opatření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:223 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX