Bod č.14.:

RMO1/6 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, na realizaci projektu Festival světla

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:224 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX