Bod č.15.:

RMO1/7 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti MEDIA a.s. na dotisk publikace "Legenda Lochotín - Folk a country hudba v Plzni"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:225 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX