Bod č.18.:

RMO1/10 - Převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. města Plzně určených pro 7.základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, přísp. organizaci, a 17.základní školu a mateřskou školu Plzeň, Malická 1, přísp. organizaci

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:228 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX