Bod č.20.:

RMO1/12 - Darování historického praporu Sboru dobrovolných hasičů Bolevec

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 147 ze dne 10.5.2016)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě)
Příloha č.2 (Návrh darovací smlouvy)
Příloha č.3 (Žádost SDH Bolevec)
Příloha č.4 (Cenová nabídka)
Příloha č.5 (Návrh historického praporu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:230 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX