Bod č.21.:

RMO1/13 - Návrh na finanční vypořádání v exekučním řízení: povinný E.M.G. Stadler, oprávněný: statutární město Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení exekutora)
Příloha č.2 (vyrozumění o zahájení exekuce)
Příloha č.3 (Stadler rozsudek)
Příloha č.4 (SVS MP)
Příloha č.5 (Majetková komise)
Příloha č.6 (usnesení RMO 1 č. 157 z roku 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:231 rok:2016

45. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX