Bod č.22.:

RMO1/14 - Zařazení nových jmenovitých stavebních akcí do plánu staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 pro rok 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace-parkovací stání Majakovského 1-7)
Příloha č.2 (Situace - komunikační úpravy Západní ul.)
Příloha č.3 (Situace - chodník Kaznějovská 1-3)
Příloha č.4 (Situace - chodník Brněnská, Sedlecká)
Příloha č.5 (Situace - chodník Tachovská 87)
Příloha č.6 (Situace - chodník Břeclavská 10)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:232 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX