Bod č.23.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 dne 11.4. 2016 )
Příloha č.2 (zápis ze zasedání Finančního výboru ZMO Plzeň 1 dne 24.5.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:233 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX