Bod č.24.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Informativní zpráva - historický prapor a oprava výtahů)
Příloha č.2 (Informativní zpráva - výjezdní seminář ZMO 1)
Příloha č.3 (Informativní zpráva - poděkování člence ZMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Informativní zpráva - šetření Policie ČR)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:234 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 25.5.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX