Bod č.9.:

EAP/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX