Bod č.17.:

EAP/5 - Dotace projednané a schválené RMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX