Bod č.47.:

BYT/1 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení p. Hany Mošnerové, byt č. 20, Gerská 14, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP z 9.3.2016) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP z 21.3.2016) (*)
Příloha č.3 (Usnesení 435 ze dne 21.4.2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:359 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX