Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně a uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci IPRM JZ/001 „Plzeň – EHMK 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“)
Příloha č.2 (Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – univerzitní město 2015“)
Příloha č.3 (Dodatek č. 6 ke Smlouvě o realizaci IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX