Bod č.21.:

MAI/1 - Dopis Mgr. Tomáše Kučery: „Návrh na rekonstrukci části Sušické ulice“

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Podnět Mgr. Kučery)
Informativní zpráva č.2 (Vyjádření SÚS PK)
Informativní zpráva č.3 (Koordinační situace)
Informativní zpráva č.4 (Celková situace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX