Bod č.14.:

SSD/1 - Upravený návrh Územního plánu Plzeň - Opatření obecné povahy po veřejném projednání

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis OSS MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX