Bod č.23.:

SSD/2 - Organizace veřejné dopravy v souvislosti s uzavřením prostoru u hlavního nádraží ČD

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX