Bod č.22.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 12. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 16. jednání ZMO 3)
Příloha č.2 (Zápis ze 17. jednání ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:51 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX