Bod č.12.:

MAI/2 - Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 -Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:PhDr. Fluxa )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Mapka, výpis z KN, usnesení RMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX