Bod č.19.:

MAI/5 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2016, včetně investic v budovách MŠ

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX