Bod č.6.:

EAP/7 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2016 textová příloha) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2016 tabulková příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX