Bod č.24.:

EAP/8 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2016

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 04-06/2016)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 04-06/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX