Bod č.5.:

BEZP/1 - Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MO Plzeň 5)
Příloha č.2 (usnesení MO Plzeň 5)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 558)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX