Bod č.15.:

KT/1 - Bezúplatný převod hasičské techniky

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o převod)
Příloha č.2 (Smlouva o bezúplatném převodu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX