Bod č.3.:

EK/1 - 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2015 a 01-02/2016

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 03/2016)
Příloha č.2 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:33 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX