Bod č.4.:

EK/2 - 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení 49.MŠ Plzeň, Puškinova 5 - pavilon č. 2 (zadní pavilon)"

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 04/2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 139/2016)
Příloha č.3 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace )
Příloha č.4 (Smlouva č. 15234863)
Příloha č.5 (Žádost o platbu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:34 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX