Bod č.5.:

EK/3 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení objektu hasičské zbrojnice Radobyčice"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 05/2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 140/2016)
Příloha č.3 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (Smlouva č. 15234693)
Příloha č.5 (Žádost o platbu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:35 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX