Bod č.6.:

EK/4 - 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ, 27. MŠ a 70. MŠ na pořádání akcí

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 06/2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 247/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:36 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX