Bod č.7.:

EK/5 - Poskytnutí příspěvků z rozpočtu MO3 v r. 2016, 7.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2016 - zapojení finančních prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem poskytnutí příspěvků mateřských školám, jejichž zřizovatelem je MO3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV č. 7/2016)
Příloha č.2 (Žádost č. P5 - 70. MŠ)
Příloha č.3 (Žádost č. P7 - 22. MŠ)
Příloha č.4 (Žádost č. P8 - 16. MŠ)
Příloha č.5 (Žádost č. P10 - 70. MŠ)
Příloha č.6 (RO 07/2016)
Příloha č.7 (Usnesení RMO 3 231/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:37 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX