Bod č.8.:

EK/6 - Poskytnutí a neposkytnutí finančních prostř. z rozpočtu MO3 v r.2016, 8.rozpočtové opatření rozpočtu r.2016 - zapojení fin.prostř. FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem poskytnutí finančních prostř. příspěvkovým org. města Plzně

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV č. 7/2016)
Příloha č.2 (Žádost č. P6 - MÚSS)
Příloha č.3 (Žádost č. P4- Zoologická a botanická zahrada)
Příloha č.4 (Žádost č. P11 - 15. ZŠ)
Příloha č.5 (Žádost č. P12 - Divadlo J.K.Tyla)
Příloha č.6 (Žádost č. P13 - Knihovna města Plzně)
Příloha č.7 (Žádost P14 - MP Plzeň)
Příloha č.8 (RO 08/2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMO 3 232/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:38 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX