Bod č.9.:

EK/7 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO Plzeň 3 na kapitálové výdaje - nestavební investice

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 09/2016)
Příloha č.2 (Žádost odb. SSI)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:39 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX