Bod č.10.:

EK/8 - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - úprava rozpočtu Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3 - "Provozní výdaje"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 10/2016)
Příloha č.2 (Žádost odb. EK)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:40 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX