Bod č.12.:

EK/10 - 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně -právní ochranu dětí (SPOD)

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 12/2016)
Příloha č.2 (Rozhodnutí čj. 2016/13129-231)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:42 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX