Bod č.14.:

SVV/1 - Svěření nemovitých věcí do trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (grafická příloha)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (usnesení MK)
Příloha č.4 (usnesení RMO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:44 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX