Bod č.13.:

EK/11 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost evid. č. 5)
Příloha č.2 (Žádost evid. č. 6)
Příloha č.3 (Žádost evid. č. 7)
Příloha č.4 (Žádost evid. č. 9)
Příloha č.5 (Žádost evid. č. 12)
Příloha č.6 (Žádost evid. č. 14)
Příloha č.7 (Žádost evid. č. 19)
Příloha č.8 (Žádost evid. č. 20)
Příloha č.9 (Žádost evid. č. 24)
Příloha č.10 (Žádost evid. č. 25)
Příloha č.11 (Žádost evid. č. 27)
Příloha č.12 (Žádost evid. č. 29)
Příloha č.13 (Žádost evid. č. 32)
Příloha č.14 (Žádost evid. č. 18)
Příloha č.15 (Usnesení RMO 3 237/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:43 rok:2016

12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 20.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX